uploadv5

जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को परिवर्तित ब्याज दर सम्बन्धि सूचना 2074 साल फाल्‍गुन  20 गते देखि लागु हुने गरी कर्जा तर्फ

Loan & Advance  

*Note: 2% Rebate on Interest rate, if interest paid in time.