uploadv5

Deposit

२०७४ साल कार्तिक २५ गते देखि लागु हुने गरी निम्न अनुसार ब्याज दर कायम गरेको छ ।

 

 

Quarterly Interest Rate On Maturation Rate
3 Month Fixed Deposit 6.25%
6 Month Fixed Deposit 8.25% 8.50%
9 Month Fixed Deposit 8.75% 9.000%
1 Year Fixed Deposit 11.00% 11.50%

 

 

  • General Saving – 6.25%  (Quarterly interest rate)
  • Grihani Saving – 6.50%  (Quarterly interest rate)
  • Janaki Saving   – 8.25% * (Quarterly interest rate)

 

*Note – Minimum balance Rs 100000/- (1 Lakh)

साथै बचत खातावाट एक दिनमा रु 20,000,00 (बिस लाख) मात्र निकाल्न सकिनेछ र सो भन्दा बढी निकाल्नु परेमा निकालियको रकमको सात (7) दिनको ब्याज खातावाट कट्टा गरि मात्र भुक्तानी गरिनेछ।